StudieVereniging Collectief Student Technologen Rotterdam

Welkom op de website van S.V. C.S.T.R.

Activiteiten Commissie

De Activiteiten Commissie, hierna kortweg ook wel AC, is verantwoordelijk voor het organiseren en promoten van de activiteiten van S.V. C.S.T.R.. Ook zorgen zij (gecombineerd met het bestuur) voor de invulling van de jaarlijkse dies (verjaardag) van de vereniging. De commissie bestaat elk jaar uit 4 à 5 studenten die zich een schooljaar lang inzetten voor de leden van S.V. C.S.T.R. Ze organiseren de diverse activiteiten, maar zorgen ook voor de verslagen hiervan in het activiteitenlogboek, het kloppend maken van de begroting, de poster en hintberichten en nog veel meer. 

Tijdens het schooljaar 2017/2018 startte tijdens de oprichting van de vereniging de AC al met activiteiten organiseren voor de studenten van de opleiding CTE. Zonder budget, een bankrekening of ervaring startte deze AC aan een flinke uitdaging, die zijn ups en downs had. Uiteindelijk heeft de AC toch een paar mooie activiteiten georganiseerd zoals de PubQuiz ( in samenwerking met de PubQuiz Commissie) en de Abdoei Borrel.  

Aan het begin van het schooljaar 2018/2019 ging iedereen van de eerste AC zijn of haar eigen weg en moest er gezocht worden naar geschikte vervanging. Die werd gevonden in de vorm van 3 eerstejaars en een derdejaars. De bezetting van de AC 2018/2019 is als volgt:

Voorzitter: Jochem Hagenaar
Secretaris: Daniël Somford
Penningmeester: Marijn Langejan
Promotie: Sophia Lim

 


AC 2017/2018: Daniëlle van Halem, Tjebbe Hoogland, Jasper Stubbé, Bente Janssen en Lex Tuinenburg